Всяка ликвидация на фирма се осъществява в няколко етапа

Всяка ликвидация на фирма се осъществява в няколко етапаВсяка ликвидация на фирма се осъществява в няколко етапа

Ако притежавате бизнес и, по една или друга причина, сте взели решението за ликвидация на фирма, то днешният текст ще ви е особено полезен. Постарахме се да опишем основните стъпки, механизми и етапи, които съпътстват този процес. Следва да отбележим, че за разлика от откриването на бизнес, процедурата по ликвидация на фирма отнема време – средно този период варира между половин и една година.

Нека проследим по-детайлно различните етапи по ликвидация на фирма. Надяваме се в съдържанието на публикацията да откриете много от отговорите на своите въпроси, но напомняме, че не бива да третирате текста като заместител на професионалната и експертна консултация.

Ликвидация на фирма – откъде да започнем?

Упоменаваме, че ликвидация на фирма, независимо дали е ЕООД, или ООД е дълъг процес, криещ множество стъпки и етапи. Ако сте едноличен търговец, то процедурата е по-олекотена, но това не означава, че сроковете по ликвидация на фирма се скъсяват. При ООД фирмите е необходимо постигнато споразумение между съдружниците на бизнеса. В повечето случаи законът изисква постигнато мнозинство в размер на ¾ от управителния съвет, освен ако в Дружествения договор изрично не е упоменато друго.

Ако фирмата ви не е упражнявала дейност, то процесът по нейното закриване би бил по-лек. Това се дължи на факта, че ликвидация на фирма, която е действаща и упражнявала дейност, следва да премине през събиране и изплащане на задълженията на бизнеса към евентуални кредитори. Ако фирмата е длъжница на държавата, то втората неминуемо ще разбере това – една от първите стъпки, касаеща ликвидация на фирма, е подаване на писмено уведомление до НАП. Ако държавата не регистрира задължения, то съдружниците ще получат обратно уведомление от Националната агенция по приходите.

Същински процес по ликвидация на фирма – уведомяване на кредиторите

След получения отговор от НАП, се назначава ликвидатор, който може да е както някой от съдружниците на фирмата, така и трето физическо лице. Ликвидаторът следва да уведоми кредиторите за бъдещите планове за ликвидация на фирма – така всеки един от тях би могъл да предяви своите искания и да се пристъпи към процедура по разплащания. Периодът на ликвидация е и времето, в което фирмата също следва да събере своите задължения. Важно е да се уточни, че бизнесът няма право да сключва нови търговски сделки, а само да приключва и финализира вече стартирани такива.

Следващата стъпка включва изпращане на уведомление до НОИ – целта на това е да се докаже, че фирмата няма задължения по отношение на изплащането на заплати и осигуровки към своите служители. След това ликвидиторът се заема с прекратяване на трудовите договори. Имуществото на фирмата също следва да се раздели между нейните съдружници. Финалната стъпка по ликвидация на фирма е отписването й от Търговския регистър.

Свързани публикации

Печели онлайн с помощта на SEO

Печели онлайн с помощта на SEOПечели онлайн с помощта на SEOИзграждането на бизнес онлайн е надежден ход, но не и достатъчно условие за постигане на желания успех. Успешното дигитализиране на бранда е резултат от боравене с широк спектър от техники

Какво покрива Автокаско и какво не покрива?

Какво покрива Автокаско и какво не покрива?Какво покрива Автокаско и какво не покрива?Застраховката е важна част от живота ни. Тя ни осигурява спокойствие, тъй като знаем, че сме финансово защитени в случай на неочаквани събития. Въпреки това може да е объркващо да